Het Verbondslied

JPGPDF

  • Tekst: Jef Vanden Eynde (1879-1929) in 1904
  • Muziek: Jef Vanden Eynde (1879-1929) in 1904

1. 't Leuvens Vlaams Studentenvolk,
Heft zijn fier Verbondslied aan
Stapt door storm en onweerswolk,
Recht vooruit zijn zegebaan
Koen wil het zijn wegen gaan,
Met zijn kruis en Leeuwenvaan,

Refr.
Vooruit! Vooruit!
Hoog nu de Vlaamse vane,
Leeuw klauw voorop, in ons feest, in ons stoet!
Vlaams dreune't lied langs de bane,
Vlaams mint ons hart,
Vlaams roept ons bloed
Vlaams dreune't lied langs de bane,
Vlaams roept ons bloed.

2. Dicht gesloten in de rij,
Stappen wij en strijden wij,
Nutten gretig 't wijze woord,
Voelen diep't bezield akkoord
Reiken uit gans Vlaanderland
Aan elkaar de broederband,

3. Eigen lied zingt nachtegaal,
In de groene lenteblaan,
Vlaams alleen is Vlaming's taal,
Op zjin brede levensbaan,
En vergt God of Land ons kracht,
Hier staat Vlaand'rens jonge wacht