Ad fundum per jaar (studie)

JPGPDF

  • Tekst: onbekend
  • Muziek: onbekend

De eerstejaars staan recht en de corona zingt:

En al wie voor 't eerste jaar te Leuven is
Sta recht! (bis)
Breng het glaasje aan de lippen
Laat het zachtjes binnenglippen,
Breng het glaasje aan de mond,
En drink het uit tot op de grond!

Bij "breng" wordt het glas aan de mond gebracht. Eerst bij "drink" mag men beginnen te drinken. "Uit" wordt aangehouden tot de glazen geledigd zijn. Bij "grond" worden de glazen met één slag op de tafel neergezet. Dan zingt de corona:

Ja, dat voelen zij (bis)
Aan hun hartje (bis)
Ja, dat voelen zij (bis)
Aan hun jeugdig hartje.

De rechtstaande commilitones zingen:

Ja, dat voelen wij (bis)
Aan ons hartje (bis)
Ja, dat voelen wij (bis)
Aan ons jeugdig hartje.

Elk jaar komt aan de beurt. Zo er niemand rechtstaat, zingt de corona als refrein:

't Is mis! 't Is mis! 't Is mis! (bis)

Als er oud-studenten aanwezig zijn, wordt tot besluit gezongen:

En al wie niet meer te Leuven is...