Salamander

JPGPDF

Deze liedjes, vanaf 'Ja, dat voelen wij', worden doorgaans na mekaar gezongen na afloop van een salamander. De blauwe bladzijden van de codex vermelden evenwel: 'Het klinkt als een hoon, na deze heildronk, vulgaire straatliedjes te zingen van de slag "En edde gaai meubele..." '

Ein prosit, ein prosit, der Gemütlichkeit!
Ein prosit, ein prosit der Gemütlichkeit!

Ja, dat voelen wij, ja, dat voelen wij,
aan ons hartje, aan ons hartje!
Ja, dat voelen wij! Ja, dat voelen wij!
Aan ons jeugdig hartje!

En 't is al jarenlang bekend,
dat alles zwicht voor een student.
En 't is al jarenlang bekend,
dat alles zwicht voor een student.

En hedde gij meubelen?
En hedde gij huisgerief?
Dan kunde gij trouwen met uw lief!
Gij ouwe zot!
En hedde gij meubelen?
En hedde gij huisgerief?
Dan kunde gij trouwen met uw lief!

Ja, ja, ja
Viens popouleke, viens popouleke, viens,
gij appelsienendief, ik heb u toch zo lief,
ja viens popouleke, viens popouleke, viens,
gij appelsienendief, ik heb u toch zo lief,

Ga je mee, ga je mee, ga je mee gaan varen,
ga je mee, ga je mee, ga je mee op zee?
Ga je mee, ga je mee, ga je mee gaan varen,
ga je mee, ga je mee, ga je mee op zee?

Bier her, Bier her, oder ich fall um, juchhe!
Bier her, Bier her, oder ich fall um!
Soll das Bier im Keller liegen,
und ich hier die Ohnmacht kriegen,
Bier her, Bier her, oder ich fall um.