Testament van een student

Hullebroeck: JPGPDF Keurvels: JPGPDF

  • Tekst: Maurits Boucquey v/o Radman
  • Muziek: 1. Emiel Hullebroeck (1878-1965) / 2. Jef Keurvels (1866-1915)

1. In het diepste mijner schoven,
Vond ik laatst het testament
Van een jongen, die te Loven
Lange jaren bleef student:
Gij die hier na mij zult leven,
- Klonk het, - 'k heb op dit papier
U mijn laatsten wil geschreven,
Vóór mijn laatste pintje bier.
Keerzang

Maak lawijd gelijk de donder,
Leuven ruste nooit in vree,
Keer ze daaglijks 't bovenste onder
D'oude Petermannenstee!

2. 'k Laat u op mijn oude kamer,
Neen, te Leuven zegt men kot,
Enen stok gelijk 'nen hamer
Hier en daar van't vallen bot
Hij en heeft in geen gevaren
Ooit zijns meesters hand verraân;
Mocht hij u ook lange jaren,
Kloek en trouw ter zijde staan.

3. 'k Laat u nog hetgeen me op aarde
't Kostbaarste en het liefste was:
Mijne muts die 't al vervaarde,
En mijn vreugdig pintenglas.
Trek die muts u over de oren,
Draai uw knevels in den wind,
En gaat u in 't bier versmoren,
Bier uit mijne dekselpint!

4. Zo geraakt ge aan de oude dagen
Zonder enen enk'len traan;
En vangt dan de wijze, al klagen,
Bij u jeremiaden aan,
Als hij spreekt van brassig leven
Of van schonen tijd verspeeld,
Antwoord: 'k ben er lang gebleven,
Maar ik heb me er nooit verveeld!

Melodie van Jef Keurvels

De bovenstaande melodie van Hullebroeck is de meest bekende, maar in het oudere Karel Heyndrickx Studentenliederboek (1899) vinden we het lied terug op de melodie van Jef Keurvels. Bij het zetten van de akkoorden werd geprobeerd een evenwicht te zoeken tussen getrouwheid aan de pianopartituur, en speelbaarheid.