Leuven: Stad der Alma Mater

JPGPDF

  • Tekst: Bert Peleman
  • Muziek: Jan Pellegrims

(volgens de codex 1955 en 2020 op melodie van Armand Preud'homme, doch deze melodie is onvindbaar. Jan Pellegrims componeerde daarom deze melodie)

1. Leuven: stad der Alma Mater
Met veel bier en weinig water
Leuven: stad der Petermannen
Met uw boordevolle kannen.

Keerzang:
Leuven: lieve stoere stad
Hoor het oud "Io vivat!"
Sta weerspiegeld in een glas
Red het oud studentenras!

2. Leuven: stad der arme schachten
Met uw veel te korte nachten
Leuven: stad der professoren
Met uw stapels ezelsoren.

3. Leuven: stad vol fakulteiten
Bloem der universiteiten
Leuven: paradijs der porren
Waar alleen de blokkers knorren.

4. Leuven: stad der kottenhuizen
Met uw lauweren en buizen
Leuven: door geen stad te vloeren
Met uw machtige pandoeren.