Alle die willen naer Island gaen

JPGPDF

  • Tekst: Onbekend
  • Muziek: Onbekend

1. Alle die willen naer Island gaen,
om kabeljauw te vangen
en te visschen met verlangen,
naer Iseland, naer Iseland toe,
tot driendertig reyzen, zy zyn nog niet moê.

2. Als den tyd van de foye komt aen,
wy dansen met behagen
en me weten van geen klagen.
Maer komt den tyd van naer zee te gaen,
iedereen is al met een zoo zwaer hoofd belaên.

3. Alser de wind van het noorden waeyt,
wy gaen naer de herberge
en wy drinken zonder erge.
Wy drinken daer al op ons gemak,
tot dat den lesten stuyver is uyt onzen zak.

4. Alser de wind van het oosten waeyt,
den schipper, bly van herten,
zegt: ‘wat willen wy laveren?
't zal beter zyn, ja 't zal beter zyn
te loopen voor de wind regt de Canele in.’

5. Langs de Leezaers en de Schorels voorby;
van daer al naer Cap Claire,
die niet weet, hy zal wel leeren.
Toen komter by onzen stiereman,
en hy geeft ons de coers regte naar Iseland.

6. Dan loopen wy 't eyland Kookol voorby,
al naer de Vogelscharen,
dat kan ieder openbaren;
en van daer naer den hoek Bredefiort,
daer smeten wy de kollen al buyten bord.

Andere partituren