Lieve Vrouw der Lage Landen

JPGPDF

  • Tekst: Clem De Ridder (1920-)
  • Muziek: Emiel Hullebroeck (1878-1965)

1. Hoge Vrouwe in de hemel
's Heren moeder, reine maagd,
hoor het volk der lage landen
dat u nedrig bijstand vraagt.
't Heeft al oude adelbrieven
van zijn godsvrucht, deugd en eer
Wil, zo smeken wij, Vrouwe
voor ons bidden bij de Heer

Lieve Vrouwke in de hemel
die de vlamen Moeder zijt,
red uw volk uit diepe noden
maak het tot de deugd bereid

2. Lieve Vrouwe zo was Vlaanderen,
hoofs, eenvoudig en devoot.
Kersten van geloof en zeden,
bleef het in zijn hoogste nood
't Bouwd' u tempels en kapellen,
van de zee tot in de hei,
't schilderde u in pracht van kleuren
't zong uw liederen in de mei

Lieve Vrouwke in de hemel
die de vlamen Moeder zijt,
red uw volk uit diepe noden
maak het tot de deugd bereid