Een kint gheboren in Bethlehem

JPGPDF

  • Tekst: Onbekend
  • Muziek: Melodie opgetekend door Hoffmann von Fallersleben.

1. Een kint gheboren in Bethlehem
Verblidet alle Jerusalem

Keerzang:
Amor, amor, amor, amor,
Amor, quam dulcis est amor!

2. Die enghelen songhen doe ter tijt,
Dit herderkens waren mede verblijt.

3. Drie coninghen quamen uut Oostenlande
Ende brachten mit hem haer offerhande.

4. Al mit den enghelen wille wi singhen
Ende laten onse herten in vrouden springhen.