Als de kerels te gare zijn

JPGPDF

  • Tekst: Albrecht Rodenbach (1856-1880)
  • Muziek: Onbekend, Engels

1. Als de kerels te gare zijn,
doedle, bomle, rom, dom, dom..
Wat liedje moet er gezongen zijn,
doedle, rom, dom, dom?
't Kerelslied, 't kerelslied,
doedle, bomle, rom, dom, dom
't kerelslied, 't kerelslied,
doedle rom, dom, dom.

2. Ze renden met zessen langs de baan,
zij hadden stalen kleeren aan;
Isegrims, Isegrims.

3. Zij hadden waaiende helmen aan,
zij renden zingend langs de baan.
Wat zongen zij?

4. Van edele ridders en heren groot,
van nijdige kerels en galgedood.
Isegrims, Isegrims.

5. De kerels kennen een schoonder zang,
de zang der kerels en is niet lang,
maar zegt veel.

6. Vliegt de Blauwvoet? - Storm op zee!
Vliegt de Blauwvoet? - Storm op zee!
Storm op zee!

7. En als de kerel aan 't zingen valt,
zijn liedje vromer als de andere schalt:
Storm op zee!

Andere partituren