Tsjechisch Drinklied

JPGPDF


  • Tekst: Dr. D. Devos
  • Muziek: Dr. D. Devos

1. Drink uit dan, broeder drink!
Drink uit tot op den grond
Want nooit zien w'ons weerom
Voor 't volle jaar is rond.

(bis)

En daarom drink maar, drink maar, drink maar,
Zolang de beker ons nog wenkt,
En daarom drink maar, drink maar, drink maar,
Zolang een druppel wijn nog blinkt:
En daarom drink maar, drink maar, drink maar,
Eer we malkander 't afscheid bien,
En daarom drink maar, drink maar, drink maar,
Drink op het vrolijk wederzien!