Edite bibite

JPGPDF

  • Tekst: Arthur Van Zulte
  • Muziek: Ça, ça geschmauset

1. Schransen en drinken
Nimmermeer treurig zijn
Laten wij klinken
Ons roept de wijn!

Ref.
Edite, bibite, collegiales,
Post multa saecula,
pocula nulla! (bis)

2. Geen professoren
Lokken ons hene van dit feest
Geen kan ons storen
Drink om ter meest!

3. Recht, nu, gij allen,
En heft Heer Bacchus op de troon
De kurken knallen
Zuipen is schoon!

4. Zo leeft men immer
Zolang de volle beker blinkt
Want men sterft nimmer
Als men maar drinkt! µ

5. Nog voelt eenieder
Hoe hem zijn kele brandt
Neemt daarom weder
’t Glas in de hand!

6. Eens zal verzwinden
Schone studententijd
Drink daarom, vrienden
Nu is de tijd!