Ik zag Cecilia komen

JPGPDF

  • Tekst: Onbekend
  • Muziek: Onbekend

1. Ik zag Cecilia komen
langs eenen waterkant,
ik zag Cecilia komen
met bloemekens in haer hand.
Zy zag naer haren herder,
den herder Floriaen,
die ook zijn schaepjes weide
langst de zelfde baen.
Cecilia ging zingen;
haer hert docht haer t' ontspringen.
Dit hoorde haren herder;
hy kwam by haer terstond
en kuste zijn Cecilia
aen haren rooden mond.