Zeeroverslied

JPGPDF

  • Tekst: Onbekend
  • Muziek: Onbekend

1. De machtigste koning van storm en van wind
is de arend geweldig en groot.
De vogels zij sidd'ren en vluchten van angst
voor zijn snavel en klauwende poot.
Als de leeuw verheft zijn gebrul des nachts
dan verschrikt hij de dieren er mee.
Ja, wij zijn de heersers der aard,
de koningen van de zee.
Tirallala, tirallala, tirallala, tirallala,
tirallala, tirallala, tirallala, hoi hoi.
Ja, wij zijn de heersers der aard,
de koningen van de zee.

2. Verschijnt er een schip op de oceaan
dan juichen wij luide en wild.
Ons trotse schip als een pijl uit de boog
vliegt terstond door de wateren zilt.
En de koopman wordt bang en hij siddert van angst,
de matrozen verwensen die dag.
En daar klimt de mast langs omhoog,
onze bloedrode zeeroversvlag.
Tirallala, tirallala, tirallala, tirallala,
tirallala, tirallala, tirallala, hoi hoi.
Ja, daar klimt de mast langs omhoog,
onze bloedrode zeeroversvlag.

3. Wij werpen ons op het vijandige schip
als een wegslingerende speer.
De kanonnen dreunen, 't geweer knalt rondom
en de enterbijl hakt keer op keer.
En reeds zinkt de vlag van de vijand omlaag,
overwinningsgeroep klinkt alom.
Lang leve de bruisende zee,
lang leve de zeeroverij.
Tirallala, tirallala, tirallala, tirallala,
tirallala, tirallala, tirallala, hoi hoi.
Lang leve de bruisende zee,
lang leve de zeeroverij.