Jan de Mulder

JPGPDF

  • Tekst: Onbekend
  • Muziek: Onbekend

Keervers
Jan de mulder, met zynen leeren kulder
en zyn leeren broekjen aen,
zoude zoo geiren, zonder lanteren
zoude zoo geiren te vryen gaen.

1. Hier is het vleesch en daer is het visch,
en daer is het Mannekenpis.
Vleesch ende visch, Mannekenpis,
en daer is den vogel die bedriegelyk is.

2. Daer is de zon en daer is de maen,
en daer is den kraeyenden haen.
Zon ende maen, kraeyenden haen,
Vleesch ende visch, Mannekenpis,

en daer is den vogel die bedriegelyk is.

3. Daer is het glas en daer is de kan,
en daer is den dronken Jan.
Glas ende kan, dronkene Jan,
Zon ende maen, kraeyenden haen,
Vleesch ende visch, Mannekenpis,

en daer is den vogel die bedriegelyk is.

4. Daer is den hond en daer is de kat,
en daer is d' Oostindische rat.
Hond ende kat, d'Oostindische rat,
Glas ende kan, dronkene Jan,
Zon ende maen, kraeyenden haen,
Vleesch ende visch, Mannekenpis,

en daer is den vogel die bedriegelyk is.