KSC, Bezem Brussel

1. JPG2. JPGPDF

  • Tekst: dr. Mon de Goeyse, Frans Meire
  • Muziek: Oswald Liesenborghs, opgetekend door André Vierendeels v. Lassie (2006)

Volledige titel: Katholiek Studentencorps Brussel, Clublied Bezem Brussel

1. Reikt de kan de tafel rond, looft de Heer om 't bier,
leegt het glas tot op de grond, want wij zijn op zwier.
Loven boven! Alma Mater!
"Bock en Geus" zij thans de leus.
Bacchus quia pater!
Leuven heeft het wijs bestier,
Brussel zwaait de pot ten bier!

Sa, moeder, tap van 't beste bier, van't beste bier, de reus is hier!
Kere weerom, reuske, reuske, kere weerom, reuzegom!

2. D'Here schiep de mens bij 't paar, 't mondje voor de mond,
hier een zwart' of blon de daar, klink' ons liedje rond.
Loven boven! Bacchus pater!
"Vrijt naar keus" zij thans de leus
Venus quia mater.
Leuven heeft het wijs bestier,
Brussel blaakt van minne vier.

Overal, overal, waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn,
overal, overal, waar de meisjes zijn, daar is het bal!

3. Dat de vlag met Brabants Leeuw rukk' ter trouwe waak,
en dat wekk' ons krijgsgeschreeuw "Mi chaëlmet de draak."
Loven boven! Alma mater!
"Vlaams en heus" zij thans de leus.
Wotan quia pater!
Leuven heeft het wijs bestier,
Brussel zwaait de Leeuwbanier!

Zij zullen hem niet temmen zo lang een Vlaming leeft,
zo lang de leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. (bis)

4. Thans met 't kruis van heil in top, vaar op 't rechte doel,
voer uw mens zijn hoger op, door het laag gewoel.
Loven boven! Pia mater!
"Rooms en heus" zij thans de leus.
Deus quia pater!
Peter Breughel: schutsheer hier,
Gode blijft het hoog bestier!

Myn schilt ende betrouwen syt ghy, o Godt, myn Heer.
Op u soo wil ick bouwen, verlaet my nimmer meer.
Dat ick doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stondt,
die tyranny verdryven die my myn hert doorwondt.

5. Lang leve de Bezem en Manneke Pis,
de stede van Brussel, die d'on ze is. Loven steeds boven, hoog Lovania!
Altijd God loven en "Pro Flandria!"