Merck toch hoe sterk

JPGPDF

  • Tekst: Adriaen Valerius (1575-1625) Nederlandtsche Gedenck-clanck in 1626
  • Muziek: Comedianten dans

1. Merck, toch hoe sterck, Nu int werck, sich al steld!
Die 't allen ty, soo ons vryheyt heeft bestreden:
Siet hoe hy slaeft, graeft, en draeft met geweld!
Om onse goet, en ons bloet, en onse steden.
Hoor de Spaensche trommels slaen!
Hoor Maraens trompetten!
Siet hoe komt hy trecken aen!
Bergen te besetten.
Berg op Zoom, Hout u vroom,
Stut de Spaensche scharen;
Laet 's Lands boom, end' syn stroom,
Trouw'lyck toch bewaren

2. 't Moedige, bloedige, woedige Swaerd
Blonck en het klonck, Dat de voncken daer uyt stoven.
Beving En leving, Opgeving der aerd,
Wonder Gedonder, Nu onder was, nu boven,
Door al't mijnen en 't geschut,
Dat men daeg lycx hoorde;
Menig Spanjaert in zyn hut
In syn bloet versmoorde.
Berg op Zoom Hout sich vroom;
't Stut de Spaensche scharen;
't Heeft 's Lands boom en syn stroom
Trouw'lyck doen bewaren.

3. Die van Oranjen quam Spanjen aen boord,
Om uyt het velt Als een Helt 't Gewelt te weeren:
Maer also dra Spinola 't heeft gehoord,
Treckt hy flocx heen Op de been met al zyn Heeren.
Cordua kruyd spoedig voort,
Sach daer niet te winnen;
Don Velasco liep gestoort:
't Vlas was niet te spinnen.
Berg op Zoom Hout sich vroom,
't Stut de Spaensche scharen;
't Heeft 's Lands boom En zyn stroom
Trouw'lyck doen bewaren.