O Kruise den Vlaming

JPGPDF

  • Tekst: E.H. Arthur Scheiris (1898)
  • Muziek: "Es liegt eine Krone im grünen Rhein" van Wilhelm Hill (1866)

1. O kruise den Vlaming door moeders hand
Op 't voorhoofd gedrukt en in 't harte geplant
O kruis voor de nachtrust, o kruis voor het werk
O kruis aan de haardstee, o kruis op de kerk
Geen hand zal u schenden, geen stormen geweld
Dat kruisbeeld in Vlaanderen ooit nedervelt (bis)

2. Eens velde de vijand het kruisbeeld terneer
Toen grepen ons jongens naar vader's geweer
En moeder verborg hun haar vliemende smart
En spelde hun bevend het kruis op het hart
O gaat nu mijn kind'ren en strijdt voor Gods kruis
Het voer' u ten zege en 't breng' u weer thuis (bis)

3. Niet een heeft het hoofd voor den kogel gebukt
Zij vielen het kruis aan hun lippen gedrukt
Het kruis op hun borst was wel rood van het bloed
Doch sterven voor 't kruis dat is Vlamingenmoed
O moeder en ween niet in 't eenzame huis
Uw kind is gestorven in d'armen van 't kruis (bis)

4. O kruise dat rijst aan den rand van het woud
O kruise van hardsteen met letters van goud
Gij zijt met den Vlaming in 't graf neergedaald
Gij rijst uit zijn graf nu en zegepraalt
O kruis in het bloed onzer helden geplant
Bewaar steeds en zegen ons Vlaandrenland (bis)